ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.